SLOBODA GOVORA - SLOBODA DRUŠTVA
MIODRAG ŽIVANOVIĆ - profesor Filozofskog fakulteta u Banjaluci
Predsjedavajući žalbene Komisije Vijeća za štampu u BiH

2. Sloboda govora je omogucila i "slobodan" govor mrznje.

U takvim okolnostima, da li ona tu jos uvijek igra konstruktivnu ulogu ili je pokazatelj odredjenog simptoma komunikacijske nezrelosti drustva?

Biografija

Miodrag Živanović, profesor Filozofskog fakulteta u Banjaluci
Predsjedavajuci Žalbene Komisije Vijeća Za štampu u BiH

Doktorirao filozofske nauke u Sarajevu, 1987.
Naučni saradnik i rukovodilac sektora za istraživački rad i direktor Centra za političke studije u Banjaluci (1975. – 1985.)
Direktor i glavni urednik izdavačke kuće Glas, Banjaluka (1985. – 1991.)
Profesor na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Banjaluci (1994. – )
Direktor i glavni urednik izdavačke kuće Media centar Prelom, Banjaluka (1996.)
Glavni urednik magazina Novi Prelom (1992. – 1997.)

Učesnik je više od 200 međunarodnih i domaćih skupova o različitim problemima filozofije i društvene teorije

Ostvario je preko 200 naučnih radova u domaćoj i stranoj periodici, te u zbornicima sa domaćih i međunarodnih naučnih skupova. Jedan broj radova prevođen je na engleski, njemački, francuski, slovenački i makedonski jezik.

Osnivač i urednik filozofskih edicija Polemos, Mala knjiga, Egzotikos i Danteon.
Predsjednik Savjeta i direktor časopisa za književnost i kulturu Putevi, Banjaluka (1981. – 1991.)
Osnivač i urednik časopisa za filozofiju Helios, Banjaluka (1998.)
Jedan od koordinatora Tempus programa za postdiplomske studije iz oblasti evropskih studija i tranzicije i rekonstrukcije (univerziteti u Bolonji, Saseksu i BiH)
Član International league of humanists i njenog stalnog Međunarodnog komiteta
Predsjednik Stalnog Međunarodnog komiteta za humanizam i poredak
Potpredsjednik Udruženja za filozofiju i sociologiju BiH
Član Odbora za filozofiju ANUBiH
Član više savjeta i redakcija različitih časopisa za filozofiju, sociologiju i društvena pitanja

Mentor za izradu i odbranu više diplomskih radova, magistarskih i doktorskih teza na Univerzitetu u Banjaluci i drugim visokoškolskim institucijama
Pokretač, urednik i voditelj brojnih radio i TV emisija edukativnog sadržaja (Noćni razgovornik, Nauka i savremeni svijet, Treći petak i dr)

Impresum

Osnivač, autor i urednik programa:
Aleksandar Jagi Bibanović

Izvršna Direktorica Projekta:
Ljiljana Zurovac

Nosilac Projekta:
Vijeće za štampu u BiH

Izrada i produkcija:
Artflame Cyber Media

 

Kontakt

Online Škola Medijske Etike:

e-mail:   [email protected]

phone:  +381 60 666 13 75 (Viber)

-----------------------------------------------
Vijeće za štampu u BiH:

www.vzs.ba

e-mail:   [email protected]

phone:  +387 33 272 270

fax:      +387 33 272 271

Trampina 8, 71000 Sarajevo

 

 

Mapa Sajta i Tema

Grafička prezentacija povezanosti sugovornika, medija i tema na sajtu