MEDIJSKA SOCIOLOGIJA
prof. Dr. sci. Enes Osmančević - Univerzitet Tuzla / Univerzitet Sarajevo
Član žalbene Komisije Vijeća za štampu u BiH

Biografija

Dr. sc. Enes Osmančević

Enes Osmančević je doktor žurnalističkih nauka, vanredni profesor na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Tuzli i Fakultetu političkih nauka Univerziteta u Sarajevu. Diplomirao je, magistrirao i doktorirao na Fakultetu političkih nauka u Sarajevu. Član je Odbora za politologiju Akademije nauka i umjetnosti BiH.

Koristio je tri vrste programa međunarodne akademske razmjene: Program studijskog usavršavanja Relations Between Government and the Media (Odnosi između vlade i medija) 1999.godine u SAD. Završio je specijalističku edukaciju Federalism, Democracy and Human Rights  (Federalizam, demokracija i ljudska prava) 2000.godine, na Univerzitetu ULB u Briselu, Belgija. U akademskoj 2003-2004. godini koristio je stipendiju Vlade SAD u okviru Junior Faculty Development Program i boravio na University of Tennessee u Knoxville-u, u SAD.       

Bio je predsjednik Asocijacije US Alumni u BiH i član je Žalbene komisije Vijeća za štampu BiH.

Objavio je 4 knjige i 20 naučnih i stručnih radova o informatizaciji, novim medijima i javnom mnijenju u domaćim i međunarodnim časopisima. Sudjelovao je u brojnim istraživačkim projekatima, kao i u radu mnogih domaćih i međunarodnih simpozija i konferencija o medijima

 

Donatori i Partneri

Online Škola Medijske Etike je projekat podržan donatorskim sredstvima organizacija

don-4.gif

Impressum

Osnivač, autor i urednik programa:
Aleksandar Jagi Bibanović

Direktorica Projekta:
Ljiljana Zurovac

Nosilac Projekta:
Vijeće za štampu i online medije u BiH

Izrada i produkcija:
Artflame Cyber Media

 

Kontakt

Online Škola Medijske Etike:

e-mail:   [email protected]

phone:  +381 60 666 13 75 (Viber)

-----------------------------------------------
Vijeće za štampu u BiH:

www.vzs.ba

e-mail:   [email protected]

phone:  +387 33 272 270

fax:      +387 33 272 271

Trampina 8, 71000 Sarajevo

 

 

Mapa Sajta i Tema

Grafička prezentacija povezanosti sugovornika, medija i tema na sajtu