OSJETLJIVA PITANJA - SAVJETI ZA IZVJEŠTAVANJE O ISLAMU
MUHAMED JUSIĆ   -  Islamski teolog i analitičar
Član žalbene Komisije Vijeća za štampu u BiH

10. Koji su izvori ti na koje se novinari apsolutno mogu pozvati kad je Islam u pitanju, a da znaju da je iza tih izvora mainstream linija Islama, koja ima najvecu prihvacenost u Islamskom svijetu?

Kako odluciti na koji se aspekt fokusirati a koje ignorirati?

9. Kako razdvojiti Etnos, Vjeru i politiku, narocito kad se pise o konfliktima unutar Islama gdje su sva tri aspekta isprepleteni?

Kako odluciti na koji se aspekt fokusirati a koje ignorirati?

11. Muslimani u BiH - Shia ili Suni?

LISTA PITANJA
Zbog lakse navigacije, pitanja su grupisana.
Klilkom na kucicu liste, otvarate ili zatvarate pregled pitanja unutar te grupacije.
Klikom na pitanja prelazite na novi video
 

Biografija

Muhamed Jusić - islamski teolog i analitičar
Član žalbene Komisije Vijeća za štampu u BiH

Muhamed Jusić (Kotor-Varoš, 25. juni 1978) je islamski teolog i analitičar, kolumnist glasila IZ-a BiH "Preporod", saradnik magazina "Start BiH" za međunarodne teme i koordinator projekta "Islam in South East Europe - ISEEF".

Diplomirao je islamsku teologiju – Odsjek za apologetiku (akaid) na Islamskom univerzitetu u Medini, Saudijska Arabija. Objavljivao je u časopisima Start Magazine (Sarajevo) Preporod, Ljiljan (BiH), Muslimanski glas (Sandžak), Nur (Danska), BH Glasnik (Norveška), El-Bejan (Saudijska Arabija), El-Mudžtem`a (Kuvajt), te Preporodovom godišnjaku, Takvimu Rijaseta IZ BiH, Novom Muallimu i Pulsu demokratije.

Preveo je i štampao više kraćih djela sa arapskog i engleskog jezika. Autor je nekoliko knjiga islamske tematike, kao i multimedijalnog CD-a “Put na hadž”. Njegova najnovija knjiga "Islamistički pokreti" predstavlja vodič kroz islamističke ideologije muslimanskog svijeta. Autor je monografije svetih gradova Meke i Medina. Suosnivač je i koordinator nevladine "Istraživačke mreže - Islam u Jugoistočnoj Evropi" (ISEEF- Islam in South East Europe Forum ) koja okuplja ugledne stručnjake iz ove oblasti.

Donatori i Partneri

Online Škola Medijske Etike je projekat podržan donatorskim sredstvima organizacija

don-4.gif

Impressum

Osnivač, autor i urednik programa:
Aleksandar Jagi Bibanović

Direktorica Projekta:
Ljiljana Zurovac

Nosilac Projekta:
Vijeće za štampu i online medije u BiH

Izrada i produkcija:
Artflame Cyber Media

 

Kontakt

Online Škola Medijske Etike:

e-mail:   info@mediaethics.eu

phone:  +381 60 666 13 75 (Viber)

-----------------------------------------------
Vijeće za štampu u BiH:

www.vzs.ba

e-mail:   info@vzs.ba

phone:  +387 33 272 270

fax:      +387 33 272 271

Trampina 8, 71000 Sarajevo

 

 

Mapa Sajta i Tema

Grafička prezentacija povezanosti sugovornika, medija i tema na sajtu