OSJETLJIVA PITANJA - SAVJETI ZA IZVJEŠTAVANJE O ISLAMU
MUHAMED JUSIĆ   -  Islamski teolog i analitičar
Član žalbene Komisije Vijeća za štampu u BiH

5. Da li je bolje da je novinar sekularan, agnostik, ateista ili iz druge vjere kada izvjestava o odredjenim religijskim pitanjima, - gdje postoji opasnost da ne poznaje tematiku u potpunosti ili je bolje da je pripadnik vjere o kojoj izvjestava - gdje postoji opasnost pristrasnosti, neobjektivnosti itd?

4. Koliko je taj "dosadni" i monotoni aspekt izvjestaja o religiji uzrokovan i strahom novinara, da ako preduboko udje u religijsku tematiku moze biti kaznjen ili fizicki napadnut - jer se takve stvari dogadjaju?

6. Nadovezujuci se na prethodni odgovor - Da li to znachi da za novinara profesionalni eticki stavovi moraju biti ispred vijere?

LISTA PITANJA
Zbog lakse navigacije, pitanja su grupisana.
Klilkom na kucicu liste, otvarate ili zatvarate pregled pitanja unutar te grupacije.
Klikom na pitanja prelazite na novi video
 

Biografija

Muhamed Jusić - islamski teolog i analitičar
Član žalbene Komisije Vijeća za štampu u BiH

Muhamed Jusić (Kotor-Varoš, 25. juni 1978) je islamski teolog i analitičar, kolumnist glasila IZ-a BiH "Preporod", saradnik magazina "Start BiH" za međunarodne teme i koordinator projekta "Islam in South East Europe - ISEEF".

Diplomirao je islamsku teologiju – Odsjek za apologetiku (akaid) na Islamskom univerzitetu u Medini, Saudijska Arabija. Objavljivao je u časopisima Start Magazine (Sarajevo) Preporod, Ljiljan (BiH), Muslimanski glas (Sandžak), Nur (Danska), BH Glasnik (Norveška), El-Bejan (Saudijska Arabija), El-Mudžtem`a (Kuvajt), te Preporodovom godišnjaku, Takvimu Rijaseta IZ BiH, Novom Muallimu i Pulsu demokratije.

Preveo je i štampao više kraćih djela sa arapskog i engleskog jezika. Autor je nekoliko knjiga islamske tematike, kao i multimedijalnog CD-a “Put na hadž”. Njegova najnovija knjiga "Islamistički pokreti" predstavlja vodič kroz islamističke ideologije muslimanskog svijeta. Autor je monografije svetih gradova Meke i Medina. Suosnivač je i koordinator nevladine "Istraživačke mreže - Islam u Jugoistočnoj Evropi" (ISEEF- Islam in South East Europe Forum ) koja okuplja ugledne stručnjake iz ove oblasti.

Donatori i Partneri

Online Škola Medijske Etike je projekat podržan donatorskim sredstvima organizacija

don-4.gif

Impressum

Osnivač, autor i urednik programa:
Aleksandar Jagi Bibanović

Direktorica Projekta:
Ljiljana Zurovac

Nosilac Projekta:
Vijeće za štampu i online medije u BiH

Izrada i produkcija:
Artflame Cyber Media

 

Kontakt

Online Škola Medijske Etike:

e-mail:   [email protected]

phone:  +381 60 666 13 75 (Viber)

-----------------------------------------------
Vijeće za štampu u BiH:

www.vzs.ba

e-mail:   [email protected]

phone:  +387 33 272 270

fax:      +387 33 272 271

Trampina 8, 71000 Sarajevo

 

 

Mapa Sajta i Tema

Grafička prezentacija povezanosti sugovornika, medija i tema na sajtu